ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต – ถุงป้องกันความชื้น (ESD)

หมวดหมู่สินค้า :
แบรนด์สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันความชื้น ใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกป้องชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จากการปล่อยประจุไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต (ESD) บรรจุภัณฑ์จะประกอบด้วยหลายชั้น และมีชั้นที่ป้องกันประจุไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เข้าไปทำลายข้อมูลในชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย และยังสามารถป้องกันความชื้นได้เป็นอย่างดี ยิ่งเหมาะกับชิ้นงานที่ส่งไปยังต่างประเทศที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดส่งค่อนข้างนาน

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตมักใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญ เช่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ฯลฯ

รูปแบบการผลิต แบบมีโลโก้ ESD  หรือ ไม่มีโลโก้ ESD
- แบบ Stamping Logo
- แบบ Printing Logo

รายละเอียดสินค้า

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันความชื้น ใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกป้องชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จากการปล่อยประจุไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต (ESD) บรรจุภัณฑ์จะประกอบด้วยหลายชั้น และมีชั้นที่ป้องกันประจุไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เข้าไปทำลายข้อมูลในชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย และยังสามารถป้องกันความชื้นได้เป็นอย่างดี ยิ่งเหมาะกับชิ้นงานที่ส่งไปยังต่างประเทศที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดส่งค่อนข้างนาน

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตมักใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญ เช่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ฯลฯ

รูปแบบการผลิต แบบมีโลโก้ ESD  หรือ ไม่มีโลโก้ ESD
- แบบ Stamping Logo
- แบบ Printing Logo

information

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิต และป้องกันความชื้น ใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปกป้องชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์จากการปล่อยประจุไฟฟ้าทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต (ESD) บรรจุภัณฑ์จะประกอบด้วยหลายชั้น และมีชั้นที่ป้องกันประจุไฟฟ้า เพื่อไม่ให้เข้าไปทำลายข้อมูลในชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเสียหาย และยังสามารถป้องกันความชื้นได้เป็นอย่างดี ยิ่งเหมาะกับชิ้นงานที่ส่งไปยังต่างประเทศที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดส่งค่อนข้างนาน

ถุงป้องกันไฟฟ้าสถิตมักใช้ในการบรรจุชิ้นส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสำคัญ เช่นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ฯลฯ

รูปแบบการผลิต แบบมีโลโก้ ESD  หรือ ไม่มีโลโก้ ESD
- แบบ Stamping Logo
- แบบ Printing Logo

procarepackaging.thailandpocketpages.com