THAILAND POCKET PAGES
ไทยแลนด์ พอคเก็ต เพจเจส

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Thailandpocketpages.com
เว็บไซต์ตลาดค้าส่งออนไลน์ รวบรวมสินค้าและบริการค้าส่งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ด้วยหมวดหมู่สินค้าตลาดค้าส่งที่หลากหลายให้คุณค้นหา


              ThailandPocketPAGES.com ถูกสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมฐานข้อมูลของผู้ผลิต จำหน่าย นำเข้า สินค้าและบริการในรูปแบบตลาดค้าส่งออนไลน์ พร้อมให้ลูกค้าได้เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาว์ด้วยคอนเซปต์ Thailand Pocket PAGES "Thai Wholesaler" The best manufacturer & Wholesaler ไทยแลนด์ พอคเก็ต เพจเจส ตลาดค้าส่งออนไลน์
              นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบการท่ี่ต้องการมีหน้าร้านเพื่อทำการเปิดตลาดค้าส่งออนไลน์ก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา โดยท่านสามารถเปิดตลาดค้าส่งออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ThailandPocketPAGES.com ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครอบคลุมหลากหลายช่องทางตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัล
              Thailand Pocket PAGES โดยบริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณาและที่ปรึกษาทางการตลาดแบบครบวงจร ดำเนินธุรกิจภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสื่อที่ตอบสนองการใช้งานของลูกค้า มองถึงประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างแท้จริง นอกจากการพัฒนาสื่อแล้ว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีแนวคิดทันสมัย และพร้อมพร้อมพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  
thailand pages

 

โครงสร้างการทำงานของสื่อ Thailand Pocket PAGES ไทยแลนด์ พอคเก็ต เพจเจส

 

Directory Thailand Pocket PAGES หนังสือที่รวบรวมสินค้าและบริการของตลาดค้าส่งอย่างครบครัน
Pimar AR Scan แอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงสื่อสิ่งพิมพ์สู่ดิจิทัลมีเดีย
ThailandPocketPAGES.com เว็บไซต์ที่รวบรวมตลาดค้าส่งออนไลน์สินค้าและบริการผ่านช่องทางการค้นหา หลากหลายหมวดหมู่
E-Directory ตลาดค้าส่งออนไลน์ในรูปแบบ E-Book ส่งตรงถึงฐานข้อมูลที่อัพเดตทุกปี
PagesThai.com เว็บไซต์ฐานข้อมูลสำหรับลูกค้าโดยเฉพาะ
WorkingReport.com ตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนผ่านระบบ โปร่งใส ชัดเจน
Internet Marketing ที่ช่วยสร้างโครงข่ายการตลาดค้าส่งในรูปแบบออนไลน์ให้คุณ

เราคือทีมงาน บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด

ผู้ผลิตสื่อไดเร็กทอรี่รายปี The Catalogue และ Thailand PocketPages และผลิตสิ่งพิมพ์ภาษาท้องถิ่น AEC GATEWAY แจกจ่ายให้แก่นักธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม มีประสบการณ์ด้านตลาดอุตสาหกรรมมากว่า 18 ปี บริษัทฯ เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าเข้าสู่ตลาดในทุกภูมิภาคและไม่หยุดที่จะพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดให้เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ 

 

ทีมงานผู้บริหาร บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด

ชาฎา โกจารย์ศรี
( Managing Director )


การให้บริการเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินการ สำหรับบริษัทฯ ที่มีต่อลูกค้าทุกท่าน เราเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและฝึกอบรมบุคลากรให้เข้าถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อความรวดเร็วและความแม่นยำของข้อมูลที่สื่อสาร ในรูปแบบการให้บริการ Smart Selling and Internet Marketing Solution Management (SSIM) คือ การขายและให้บริการด้านการตลาดแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้เพื่อให้สินค้าของลูกค้าเข้าสู่ผู้ซื้อได้ทันที  ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า บริษัทฯ มีความนิยมที่จะพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานต่อลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และสามารถขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อในภาคอุตสาหกรรมได้จริง ซึ่งประเด็นนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ BRANDEX DIRECTORY ยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าจวบจนปัจจุบันได้
 

 


 

มัณฑิตา นิลพันธ์
( Sales Division )
เราสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า เพื่อให้ได้รับสิ่งที่คุ้มค่าและตอบโจทย์ธุรกิจมากที่สุด                      
ประยูร บุญชอบ 
( Sales Division )

เราพร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีสุดและตรงความต้องการของคุณ
 

พงศเพชร มีทรัพย์ 
( Senior Programmer )

เราเป็นนักพัฒนาด้านระบบไอที
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และปรับใช้นวัตกรรมไปพร้อมกับสื่อโฆษณาอย่างต่อเนื่อง

 

 


 

ชลธิสา สมาน
( Digital Marketing Supervisor )

ทีมของเราพร้อมผลักดันโซลูชั่นด้านสื่อโฆษณา สร้างสรรค์บทความ และส่งเสริมการตลาดยุคใหม่ เพื่อเข้าถึงผู้รับได้อย่างรวดเร็ว

 

อิทธิพล ชนช้าง
( Production Master )

ความคิดสร้างสรรค์ ความประณีตและความสมดุล คือองค์ประกอบหลักของงานสื่อโฆษณาที่เราถ่ายทอด และส่งผ่าน ไปยังผู้รับสารได้อย่างลงตัว

อมรันต์ รูปสวย
( Administrative Supervisor )

งานธุรการบัญชี และบริหารบุคลากร ถือเป็นหัวใจขององค์กร เราพร้อม ผลักดัน และให้การสนับสนุนทุกฝ่าย เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น  

 

จารุสิริ ผิวเกลี้ยง / อัฟนาน อับดุลเลาะห์
( Marketing & Event )
หัวใจสำคัญของการตลาด คือ การเข้าถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อต่อยอดธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ พร้อมทั้งขยาย ตลาดทั้งใน และต่างประเทศ

 

 

 

              บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด ดำเนินธุรกิจภายใต้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้การบริการงาน มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก้าวทันนวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรเพื่อการสร้างสรรค์ ผลงานที่แตกต่าง และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ด้วยประสบการณ์กว่า 14 ปี บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำสื่อโฆษณาแบบครบวงจร
            กระบวนทัศน์ที่สำคัญยิ่งในการบริหารจัดการองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการตลาดให้เข้ากับปัจจุบัน (Modren Marketing) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นหลัก ดังนั้นกุญแจสำคัญที่จะสร้าง Feedback ให้แก่ผู้ประกอบการด้วย Technological จึงเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอยู่ในลำดับต้นๆ เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

 

 

 

"กว่า 14 ปี ที่ BrandexDirectory ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้า
ทั้งหมดคือแรงบันดาลใจที่ทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต"